We’re ready,Let’s talk.

Skontaktuj się namiSOMEO S.A.
ul. Gogolińska 10
47-100 Strzelce Opolskie

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000369466
NIP 756 19 64 727
REGON: 160347142

Kapitał zakładowy 1 947 800,00 PLN